Voeding en gezondheid

We leveren een bijdrage aan een gezonde voeding, met aandacht voor goede voedingswaarden en smaak van voedingsmiddelen. We zetten ons in voor zinvolle levensmiddelenwetgeving op nationaal en Europees niveau. We bespreken en coördineren onze activiteiten binnen de werkgroep Voeding en gezondheid en de projectgroep Verantwoord frituren.

In 2021 richt MVO zich onder meer op de volgende onderwerpen:

Voeding en gezondheid

 • We bevorderen wetgeving die zinvol is voor de samenleving en voor de sector en tegelijkertijd praktisch toepasbaar, bijvoorbeeld het convenant over de verrijking van margarines met vitamine D of wetgeving over additieven.
 • We volgen ontwikkelingen in de wetenschap en in de richtlijnen die op basis van de wetenschap worden geformuleerd, zoals de WHO richtlijnen voor SAFA en TFA of de nieuwe normen voor voedingsstoffen van de Gezondheidsraad.
 • Het laten analyses uitvoeren, bijvoorbeeld met betrekking tot de vetzuursamenstelling van oliën of met betrekking tot de consumptiegegevens van de NL bevolking.
 • We stimuleren gezondere oliën- en vetten producten, of het nu om ingrediënten of om eindproducten gaat. Dit met behoud van smaak en structuur van een product. Oliën en vetten zijn een essentieel onderdeel van een gezond dieet en zorgen voor een aantrekkelijk eindproduct.
 • We verspreiden  kennis over de natuurlijke oorsprong van oliën en vetten, over de gezonde keuze, over de functionele eigenschappen ervan en over de (te lage) consumptie van smeer- en bereidingsvetten. Voor de jeugd verzorgen we lessen binnen het publiek-private programma van 'Smaaklessen'.
 • We geven informatie aan specifieke doelgroepen zoals diëtisten (achtergrondinformatie) en horeca ondernemers (campagne Verantwoord Frituren) via verschillende kanalen.

Lees meer

 

Nieuws

 1. 18 november 2020 | Voeding en gezondheid

  Nieuwe voedingsrichtlijn Diabetes

 2. 25 september 2020 | Voeding en gezondheid

  Persbericht: 89% van het frituurvet in de horeca is vloeibaar

 3. 17 september 2020 | Voeding en gezondheid

  Lancering Platform Voeding Nederland

 4. 6 juli 2020 | Voeding en gezondheid

  Nieuwe Ter Perse verschenen

Al het nieuws