Duurzame ontwikkeling

We bevorderen de duurzame productie van grondstoffen. We bevorderen de bioraffinage en het gebruik van hernieuwbare grondstoffen voor de productie van food, feed, materialen en energie. We stimuleren een duurzame en energie-efficiënte manier van werken. We zetten ons in voor de transitie naar een circulaire economie. We stemmen onze activiteiten af binnen de werkgroepen Duurzame grondstoffenvoorziening en Circulaire economie. Daarnaast vindt samenwerking en afstemming plaats in vier projectgroepen.

In de periode 2018-2020 richt MVO zich onder meer op de volgende onderwerpen:

Duurzame grondstoffenvoorziening

 • Vraag naar en productie van duurzame palmolie.
 • Verduurzaming grondstofketen soja.
 • Faciliteren dialoog over duurzaamheidskwesties kokosolie.

Energietransitie

 • Verspreiding en toepassing kennis van duurzame elektriciteit.
 • Sectoronderzoek naar haalbaarheid en inpasbaarheid van warmtepompen in de energievoorziening van MVO-bedrijven.

Circulaire economie

 • Veiligstellen investeringen in productie van biobrandstoffen en behoud gebruik biobrandstoffen na 2020 als beschikbaar alternatief voor verbrandingsmotoren in wegtransport en zee- en luchtvaart.
 • Verduidelijking van afvalstoffenwetgeving met betrekking tot bijproducten die met name als grondstoffen voor energietoepassingen worden ingezet.
 • Vervanging van asbest bevattende procesonderdelen.
 • Stimuleren onderzoek en ontwikkeling van biobased producten op basis van oliën en vetten.
 • Deelname aan NEN normcommissie Biobased products.
 • Onderzoeken kansen voor oliën- en vettenketen binnen het Grondstoffenakkoord.
 • Campagne FrituurvetRecycleHet!

 

Nieuws

 1. 15 december 2020 | Biobrandstoffen, Circulaire economie

  Eindejaarscampagne ‘Frituurvet Recycle Het!’

 2. 8 juli 2020 | Duurzame grondstoffenvoorziening, Biobrandstoffen, Circulaire economie

  MVO: steun en kritiek bij SER-duurzaamheidskader biomassa

Al het nieuws