Duurzame ontwikkeling

We bevorderen de duurzame productie van grondstoffen. We bevorderen de bioraffinage en het gebruik van hernieuwbare grondstoffen voor de productie van food, feed, materialen en energie. We stimuleren een duurzame en energie-efficiënte manier van werken. We zetten ons in voor de transitie naar een circulaire economie. We stemmen onze activiteiten af binnen de werkgroepen Duurzame grondstoffenvoorziening en Circulaire economie. Daarnaast vindt samenwerking en afstemming plaats in vier projectgroepen.

In 2021 richt MVO zich onder meer op de volgende onderwerpen:

Duurzame ontwikkeling

  • We bevorderen de productie en het gebruik van duurzaam geproduceerde grondstoffen (focus op palmolie en soja) en communiceren over het belang hiervan, onze acties en concrete resultaten.
  • We geven, als onderdeel van de ‘Boer tot Bord’-strategie, concrete invulling aan de ‘smart mix’ van vrijwillige en wettelijke maatregelen - due diligence - voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) op nationaal en Europees niveau.
  • We zetten ons in voor de keten binnen nationale implementatie van REDII en Europese evaluatie van REDII in het kader van de Green Deal.
  • We ondersteunen de keten bij de energietransitie en coördineren de overgang van MJA naar MJRC-convenant (Meer Jaren Reductie CO2 Convenant).

Lees meer

 

Nieuws

  1. 15 december 2020 | Biobrandstoffen, Circulaire economie

    Eindejaarscampagne ‘Frituurvet Recycle Het!’

  2. 8 juli 2020 | Duurzame grondstoffenvoorziening, Biobrandstoffen, Circulaire economie

    MVO: steun en kritiek bij SER-duurzaamheidskader biomassa

Al het nieuws