Duurzame ontwikkeling

We bevorderen de duurzame productie van grondstoffen. We bevorderen de bioraffinage en het gebruik van hernieuwbare grondstoffen voor de productie van food, feed, materialen en energie. We stimuleren een duurzame en energie-efficiënte manier van werken. We zetten ons in voor de transitie naar een circulaire economie. We stemmen onze activiteiten af binnen de werkgroepen Duurzame grondstoffenvoorziening en Circulaire economie. Daarnaast vindt samenwerking en afstemming plaats in vier projectgroepen.

In de periode 2018-2020 richt MVO zich onder meer op de volgende onderwerpen:

Duurzame grondstoffenvoorziening

 • Vraag naar en productie van duurzame palmolie.
 • Verduurzaming grondstofketen soja.
 • Faciliteren dialoog over duurzaamheidskwesties kokosolie.

Energietransitie

 • Verspreiding en toepassing kennis van duurzame elektriciteit.
 • Sectoronderzoek naar haalbaarheid en inpasbaarheid van warmtepompen in de energievoorziening van MVO-bedrijven.

Circulaire economie

 • Veiligstellen investeringen in productie van biobrandstoffen en behoud gebruik biobrandstoffen na 2020 als beschikbaar alternatief voor verbrandingsmotoren in wegtransport en zee- en luchtvaart.
 • Verduidelijking van afvalstoffenwetgeving met betrekking tot bijproducten die met name als grondstoffen voor energietoepassingen worden ingezet.
 • Vervanging van asbest bevattende procesonderdelen.
 • Stimuleren onderzoek en ontwikkeling van biobased producten op basis van oliën en vetten.
 • Deelname aan NEN normcommissie Biobased products.
 • Onderzoeken kansen voor oliën- en vettenketen binnen het Grondstoffenakkoord.
 • Campagne FrituurvetRecycleHet!

 

Nieuws

 1. 16 november 2018 | Duurzame grondstoffenvoorziening

  RSPO accepteert nieuwe principes en criteria voor duurzame palmolie

 2. 13 november 2018 | Duurzame grondstoffenvoorziening

  Palmolie verwerkt door Nederlandse voedingsmiddelenbedrijven is voor 88% duurzaam

 3. 26 oktober 2018 | Voeding en gezondheid, Circulaire economie

  De mogelijkheden van goudsbloemolie in voedsel en biobased producten

 4. 4 oktober 2018 | Energie en milieu, Biobrandstoffen, Circulaire economie

  Glycerinewater voor biovergisting is bijproduct; géén afvalstof

Al het nieuws