WUR-rapport: importstop soja niet duurzamer

In een recent uitgebracht rapport van de Wageningen Universiteit blijkt dat het stoppen met de import van grondstoffen voor diervoeders van buiten Europa, niet bijdraagt aan een meer efficiënte of duurzamere voedselketen. Door gebruik te maken van de zogeheten KringloopToets laten de onderzoekers uit Wageningen zien wat er gebeurt wanneer Europese landen geen veevoer en veevoergrondstoffen meer van buiten Europa importeren.  Dit idee wordt steeds vaker gehoord omdat het positief zou bijdragen aan de Europese markt en Europa minder afhankelijk zou maken van andere landen.

Het onderzoek, waaraan ook MVO heeft meegewerkt, maakt duidelijk dat met veel verschillende effecten rekening moet worden gehouden, die tegelijkertijd optreden en elkaar bovendien beïnvloeden. Het stoppen met de import van soja zonder aandacht voor al deze factoren, zorgt níet voor de gewenste verdere verduurzaming van de Europese landbouw-voedsel kringlopen en heeft een grote impact op de vitaliteit van het landbouw- en voedselsysteem binnen Europa.

MVO voelt zich met de uitkomsten van het onderzoek gesterkt in haar standpunt over de eiwitstrategie en kringlooplandbouw. De studie voegt waardevolle informatie toe aan de discussies over verduurzaming en kringlooplandbouw, en geeft duidelijkheid over de complexiteit van het vraagstuk. De meest recente MVO-factsheet over duurzame soja vindt u hier. De samenvatting van de KringloopToets van de WUR vindt u hier.

Last modified: June 1, 2021 17:02