Voeding en gezondheid in breed perspectief

Helena Vanhoutte is de nieuwe voorzitter van de MVO-werkgroep Voeding en gezondheid. In het MVO Magazine van juni 2017 geeft zij haar visie op wat de industrie kan bijdragen aan een gezonde voeding.

De rol van vetten in een gebalanceerde voeding is in mijn ogen een veel bredere topic dan alleen bekeken vanuit voedingskunde of kwaliteit. Het thema ‘Voeding en gezondheid’ gaat over vragen als: hoe richt je je innovatie in om tot betere producten te komen, hoe garandeer je kwaliteit, welke technologie kun je inzetten, hoe communiceer je over gezonde voeding met consumenten? Voedselveiligheid, innovatie, technologie en kwaliteit zijn allemaal zaken die kunnen bijdragen aan betere producten: betere oliën, vetten en margarines voor consumenten, passend in een gezond dieet.

In mijn functie van Chief Technology Officer bij Vandemoortele, ben ik verantwoordelijk voor R&D, Kwaliteit, Engineering en Safety binnen de divisies van bakkerijproducten en margarines. Sinds kort ben ik voorzitter van de MVO-werkgroep Voeding en gezondheid en wil ik een bijdrage leveren aan de discussies binnen de sector over de vraag hoe we kunnen samenwerken. De werkgroep bevat experts met een zeer diverse achtergrond, zodanig dat we de discussies kunnen voeren in een breed perspectief. Thema’s als gezonde en duurzame voeding komen aan bod, maar ook voedselveiligheid, transparantie en communicatie.

Vetten en oliën zijn een essentieel onderdeel van ons dieet. De discussies over de vraag: wat is gezond, maken het belang van een gebalanceerde voeding steeds duidelijker. Op de langere termijn zullen we mogelijk meer en meer kijken naar specifieke voedingsbehoeften van bepaalde bevolkingsgroepen. Ouderen hebben andere voedingsbehoeften dan kinderen.

Vanuit mijn vorige functie van Commercieel Directeur voor het bedrijfsonderdeel margarines, culinary oils & fats, weet ik hoe belangrijk het is om de consument te kennen, om de markt te begrijpen en om deze kennis te kunnen vertalen naar innovatie en productontwikkeling. Niet enkel nadenken: wat komter in de vorm van wetgeving op ons af, maar ook: wat vraagt de consument, wat zijn de markttrends, en hoe kunnen we als industrie bijdragen aan een gezonde voeding. Ik zet me daar graag voor in!

Helena Vanhoutte, Chief Technology Officer Vandemoortele, en voorzitter van de werkgroep Voeding en gezondheid van MVO

 

Het volledige MVO Magazine is hier beschikbaar.