Vereniging

De ketenorganisatie MVO is een vereniging. Onze leden zijn ondernemingen in de oliën- en vettenketen.

Wij zijn belangenbehartiger voor onze leden, maar tevens een organisatie van leden.

 

Gedragscode Mededingingsrecht
MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten, hecht veel waarde aan een goed werkende, concurrerende marktomgeving en beperkt haar taak tot het bewerkstelligen van gunstige randvoorwaarden voor de gehele branche en het verstrekken van informatie. Om te voorkomen dat MVO betrokken raakt bij besprekingen of besluiten die op gespannen voet staan of in strijd zijn met de regels van het mededingingsrecht, heeft zij een gedragscode opgesteld. Deze gedragscode beschrijft de manier waarop MVO omgaat met de regels van het mededingingsrecht. De code is bedoeld als leidraad voor iedereen die betrokken is bij het werk van de vereniging: de medewerkers van het verenigingsbureau, maar bijvoorbeeld ook bestuurs-, werkgroeps- en projectgroepsleden werkzaam bij de leden en partners van de vereniging ("deelnemers"). Zij zijn verplicht gevallen van (vermoedelijke) inbreuk te melden bij de directeur, die indien noodzakelijk het bestuur zal informeren en in overleg extern juridisch advies zal inwinnen. Bij klaarblijkelijke overtreding van deze gedragscode of het mededingingsrecht, kan het bestuur maatregelen nemen richting de betrokkenen.

De gedragscode zal worden aangepast aan relevante wijzigingen in het mededingingsrecht of de ACM Richtsnoeren Samenwerking Ondernemingen. De geldende gedragscode vindt u hier.

 

Privacy verklaring
Privacy is belangrijk voor MVO. MVO heeft een verklaring opgesteld vanwege de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG) die 25 mei 2018 is ingegaan.

De privacy verklaring informeert onder andere over:

  • De gegevens die MVO verzamelt en voor welke doeleinden deze worden gebruikt.
  • De maatregelen die MVO heeft genomen om persoonlijke informatie te beveiligen.
  • Welke rechten personen hebben met betrekking tot de persoonlijke gegevens en hoe deze rechten uit te kunnen oefenen.

Lees hier de verklaring.

Gebruik van cookies op deze website
Hier kunt u toestemming geven om cookies te plaatsen of deze toestemming intrekken. U kunt hier altijd terugkomen om uw keuze te wijzigen.

 

Last modified: May 28, 2021 08:32