Veranderen en kansen zien

Onze sector staat voor grote uitdagingen: er staat veel te gebeuren op wetgevend vlak, met limieten voor transvetzuren en procescontaminanten, maar ook op het gebied van etikettering (zoals de wens voor heldere informatie op de voorkant van voedselverpakkingen). Gelukkig zijn we goed voorbereid. Daarnaast zijn er discussies, zoals over E-nummers, de duurzaamheid van palmolie en het bewerken van voedingsmiddelen. Ook voeding zelf is continu in ontwikkeling: focus op bepaalde groepen (jongeren, ouderen) en op het individu zelf (personalized nutrition). En het begrip duurzaamheid wordt steeds breder ingevuld (ethische aspecten, circulaire economie, verpakking, etc.).

Met al deze aspecten moet je als sector en bedrijf rekening houden. Dé uitdaging is om hierover uniform, correct en transparant te communiceren. De vraag is hoe en door wie, en hoe geloofwaardig te zijn. Dikwijls blijft het vechten tegen halve waarheden en alternatieve feiten op foodblogs en internetfora.

Hoe kunnen we deze uitdagingen als sector goed begrijpen, managen en zien als nieuwe kansen? Dit is onder meer de rol van de MVO-werkgroep Voeding en gezondheid waarvan ik het voorzitterschap heb overgenomen. Binnen deze groep van experts voeren we een brede discussie over hoe onze industrie kan bijdragen aan een gezonde, veilige en lekkere voeding. Het convenant dat we willen gaan uitbreiden rond vitamine D-verrijking van margarines is hiervan een mooi voorbeeld.

In mijn huidige rol als R&D manager voor de margarines en culinaire oliën & vetten bij Vandemoortele ben ik verantwoordelijk voor onderzoek en ontwikkeling, en dit overkoepelend voor grondstoffen, processen en producten. Met mijn kennis en ervaring hoop ik een betekenisvolle bijdrage te kunnen leveren aan de werkgroep.

Ik kijk ernaar uit!

Roeland Rombaut, R&D manager voor de business line MCOF (margarines, culinary oils and fats) bij Vandemoortele en voorzitter van de werkgroep Voeding en gezondheid van MVO