Uw voedselproductie in 2050: Klimaatneutraal en klimaatbestendig?

Ons klimaat verandert. Dat merken we aan het toenemende aantal stortbuien, lange periodes van droogte en hittegolven. Volgens het klimaatverdrag van Parijs uit 2015 mag de temperatuurstijging op aarde in 2050 niet boven de 2 graden C uitkomen. Dat betekent voor Europa een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen van minimaal 85% in 2050 ten opzichte van 1990.

Wat betekent dit voor de voedselproductie? Welke scenario’s zijn er? Wat is de impact en hoe kunnen bedrijven de toekomst beïnvloeden?

In mei dit jaar discussieerden vertegenwoordigers van bedrijven uit de agrifood ketens met elkaar over mogelijke scenario’s en de gevolgen daarvan. Want één ding is zeker: om de klimaatimpact van de agrifood keten te beperken, de klimaatbestendigheid te vergroten en om aan de internationale doelstellingen te kunnen voldoen, zijn drie dingen nodig:  effectief overheidsbeleid, betere samenwerking én concrete acties van zowel publieke en als private partijen.

Tijdens het seminar dat werd georganiseerd door de VERNOF in samenwerking met MVO, het Comité van Graanhandelaren, FNLI en Wageningen Universiteit en Research, werd een eerste stap gezet.  De concrete acties die bedrijfsleven, overheid en bijvoorbeeld onderwijs/onderzoek kunnen ondernemen zijn opgesomd in het verslag van het seminar. Ook is een brochure beschikbaar. Gedrukte exemplaren kunt u opvragen via drift@mvo.nl 079 363 43 59.