Trots en alert

Als ketenorganisatie voor oliën en vetten bestaat MVO alweer vijf jaar. Met onze leden en partners uit alle schakels van de keten hebben we energie en daadkracht getoond, invloed uitgeoefend, partijen bij elkaar gebracht en een stem gegeven aan de Nederlandse oliën- en vettenindustrie. Daar mogen we trots op zijn. Vanuit de vier thema’s die ons verbinden leveren we een bijdrage aan een veranderende wereld.

Dat vraagt ons om alert te blijven. De actuele handelspolitieke ontwikkelingen worden steeds vaker gevoed door protectionisme en hebben veel invloed op onze markten. Ook ontwikkelingen op het vlak van veilig voedsel, duurzame ontwikkeling en gezonde voeding staan scherp op ons netvlies. Zo zetten we ons vanuit voedsel- en diervoederveiligheid in voor goed beleid op het vlak van MRL’s en procescontaminanten, en leveren we vanuit de andere thema’s een bijdrage aan de visies van de Nederlandse overheid op kringlooplandbouw, het preventieakkoord en het klimaatakkoord. Complexe dossiers, die behalve vakinhoudelijke kennis om onze inventiviteit en samenwerkingskracht vragen.

In de afgelopen jaren hebben we laten zien dat de oliën- en vettenindustrie goed is in zelfregulering, verantwoordelijkheid neemt en de toon zet. Maar effectief beleid maak je samen. Niet alleen binnen de keten, maar ook met andere sectoren én met overheden. Want alleen met de juiste en consistente beleidsmaatregelen is het voor bedrijven mogelijk om een business case te creëren en daarmee maatschappelijke doelen te realiseren. In plaats van dat de focus ligt op hoe het niet moet en wat er niet mag, biedt het juiste beleid bedrijven kansen, en stimuleert het om het goede te doen. Dat geldt voor klimaat- en energiebeleid, maar evengoed voor circulaire economie, voedselveiligheid en gezondheidsbeleid.

Door het positieve te stimuleren creëren we vertrouwen in de toekomst. Ik wens u een hoopvol en gelukkig 2019 toe.

 

Frans Claassen, directeur MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten