Revisie MVO/NVWA interpretatiedocument

De afgelopen maanden is het zogenaamde gezamenlijke MVO/NVWA interpretatiedocument herzien. Dit is gebeurd in nauwe samenspraak met de NVWA. Hierin is vastgelegd wanneer sprake is van een wettelijke overschrijding van de MRL (Maximale Residu Limiet) van pesticiden in verschillende olie- en vetproducten die richting de levensmiddelen- of diervoederindustrie gaan. In geval van een wettelijke overschrijding, is een bedrijf verplicht om de NVWA hierover te informeren.

De eerste versie van het interpretatiedocument stamt al uit 2006. In de loop der jaren is af en toe een (kleine) wijziging of aanpassing doorgevoerd. Omdat het afgelopen jaar bleek dat het document niet op alle punten voldoende duidelijkheid gaf, hebben MVO en de NVWA besloten tot een algehele revisie van het document.

Zo is de tekst t.a.v. de meetonzekerheid aangescherpt, is meer achtergrondinformatie aangaande de transferfactoren toegevoegd en is uitleg toegevoegd betreffende de verschillende manieren van raffinage, inclusief een link naar de proces flowdiagrammen met daarin de producten die hierbij ontstaan met daarbij de overeenkomstige nummers uit de Catalogus van Voedermiddelen, zie Verordening (EU) Nr. 68/2013. Tenslotte zijn de voorbeelden verduidelijkt. Deze geven aan hoe de transferfactoren in verschillende situaties toegepast mogen worden en welke MRL’s gelden in verschillende (eind)producten.

Het MVO/NVWA interpretatiedocument is te vinden op de MVO website en is ook als pdf versie beschikbaar.

Laatst gewijzigd: 17 december 2015