Predicaat ‘Koninklijk’ voor honderdjarige NOFOTA

Vereniging NOFOTA (Netherlands Oils, Fats and Oilseeds Trade Association) is door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander bij gelegenheid van het vorig jaar oktober bereikte 100-jarig jubileum onderscheiden met het predicaat ‘Koninklijk’. Tijdens het officiële Jaardiner in het Hulstkamp-gebouw te Rotterdam op donderdagavond 18 april 2019, kreeg, ten overstaan van ruim 600 representanten van aangesloten leden-organisaties, de juist die dag aangetreden voorzitter van NOFOTA, mevrouw A.C. (Annemarie) Keemink, uit handen van de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland, drs. J. (Jaap) Smit, en in aanwezigheid van de burgemeester van Rotterdam, ing. A. (Ahmed) Aboutaleb, de daarbij behorende Oorkonde overhandigd. Deze bevestigt de Koninklijke Beschikking van 3 december 2018, waarbij het recht tot het voeren van het Predicaat ‘Koninklijk’ aan NOFOTA is verleend.

Gestelde doelen na 100 jaar nog altijd actueel
In zijn toespraak haakte commissaris Jaap Smit in op het feit dat de honderdjarige NOFOTA eigenlijk niets aan bestaansrecht heeft ingeboet, want zo zei hij: “De meeste doelstellingen geformuleerd in 1918 zijn anno 2019 nog actueel. Het gaat om het verenigen van personen en organisaties in de branche, om het ontwikkelen van standaardcontracten voor de handel en om de oplossing van disputen via arbitrage.” Het ontwikkelen van nieuwe afzetgebieden was in 1918 een belangrijk geacht doel; dat is inmiddels meer dan bereikt. Jaap Smit daarover: “Tegenwoordig is de verkoop en verwerking van plantaardige en dierlijke oliën en vetten een wereldwijde aangelegenheid. Het gaat nu niet langer om het zoeken naar nieuwe geografische markten, maar wel om het stimuleren van innovatie, waarmee uiteraard ook extra afzet kan worden gegenereerd.” Het vorige zomer uitgebrachte jubileumboek had inhoudelijk indruk op hem gemaakt: “Het is het verhaal van specialistische bedrijven, toegewijde ondernemers en gedreven handelaren, die het belang van samenwerken inzagen en nog steeds inzien.”
Het honderdjarig bestaan van NOFOTA is volgens de commissaris dan ook slechts een voorlopige mijlpaal: “Een eeuw van samenwerken, gezag opbouwen en vooruit denken is afgesloten. Op naar de volgende mijlpalen, zou ik zeggen”.

Een felicitatie met een opdracht
Burgemeester Ahmed Aboutaleb benadrukte in zijn felicitatietoespraak de pioniersmentaliteit van de Vereniging: “De band met Rotterdam is buitengewoon sterk. Dankzij de inspanningen van de Rotterdamse oprichters is NOFOTA uitgegroeid tot een internationaal gerespecteerde speler in de keten van oliën en vetten. Onze haven speelt een hoofdrol in de aanvoer en verwerking van eetbare oliën voor de Europese voedingsmiddelenindustrie. De opslag- en overslagfaciliteiten voor plantaardige en dierlijke oliën, vetten én biobrandstoffen in de Rotterdamse haven zijn de grootste in Europa.” Maar in burgemeester Aboutaleb’s beschouwende en lovende woorden klonk ook een oproep door. Tijdens meerdere buitenlandse werkbezoeken aan collega’s in dicht bevolkte stedelijke gebieden, zoals in India, heeft burgemeester Aboutaleb immers het belang van het zeker stellen van een structurele, mondiale voedselvoorziening ervaren. “Ook u draagt hierin een grote verantwoordelijkheid en daarmee een opdracht voor de toekomst ”, zo hield hij de aanwezigen uit alle aangesloten ledensectoren voor.

Verleend predicaat als stimulans voor innovatie en verduurzaming
Eerder stond ook Annemarie Keemink, NOFOTA’s eerste vrouwelijke president in het honderdjarig bestaan, in haar openingstoespraak stil bij de sterk veranderende marktomstandigheden en –invloeden. In haar dankwoord benadrukte zij zeer erkentelijk te zijn voor het toegekende predicaat ‘Koninklijk’ en dit te zien als een stimulans om de leden nog dit jaar nadrukkelijker te betrekken bij het formuleren van een op die toekomst afgestemd taken- en dienstenpakket.