Plantaardige oliën en eiwitten

Crushers van oliezaden willen graag op een constructieve manier bijdragen aan het plan van de Europese Unie (EU) om de zelfvoor­ziening van plantaardige eiwitten op een hoger niveau te brengen. Als verwerker van oliehoudende zaden zoals sojabonen, raapzaad en zon­nebloemzaad, zijn crushers een belangrijke producent van hoogwaar­dige eiwitten, die met name gebruikt worden in de mengvoerindustrie.

De EU is zelfvoorzienend op het gebied van raapmeel, in volume de 2e eiwitbron, met ruim 13 miljoen ton. De raapmeelproductie kwam enorm in de lift door de vraag naar raapolie als grondstof voor biodiesel. De overheid moet ervoor waken dat deze productie in de komende jaren niet wegvalt.

Echter, de voornaamste Europese eiwitbron van plantaardige oorsprong is sojameel. Het verbruik van sojameel ligt ruim boven de 30 miljoen ton. Grofweg 60% van het Europees verbruik van sojameel wordt geïmporteerd en 40% wordt in Europa geproduceerd op basis van geïmporteerde sojabonen. Slechts 7% van het totale sojameelverbruik is afkomstig van in de EU verbouwde sojabonen.

Op het gebied van sojabonenproductie in de EU is zeker uitbreiding mogelijk. Maar dat gaat niet vanzelf. Het is de boer die de sojaboon moet gaan verbouwen, die van de veredelaar een sojaboon krijgt die kan groeien op zijn akker en kan concurreren met andere gewassen. Deze boer moet de zekerheid hebben dat hij zijn opbrengst kan verkopen in de regio, tegen een eerlijke prijs, niet alleen dit jaar, maar ook gedurende een langere termijn.

Met het huidige consumptiepatroon zal het onmogelijk zijn om in de EU zelfvoorzienend te worden voor wat betreft plantaardige eiwitten, maar met een constructieve houding kan de oliën- en vettenindustrie een bijdrage leveren van de Europese eiwittransitie. Meer hierover leest u in het MVO Magazine van mei 2019.

Henk Kant
Commercial Manager European Softseed Crushing, ADM en vice-voorzitter MVO