Bijzondere invoer- en controleverordeningen

De gemeenschappelijke marktordening voor olijfolie kent behalve de eigenlijke marktordeningsverordening nog tal van verordeningen die nadere regels voor olijfolie bevatten. De meeste hebben betrekking op de uitsluitend voor de producerende (zuidelijke) lidstaten relevante regels voor productiesteun (uitbetaling, controle e.d.), maar andere zijn ook nog voor Nederland relevant. Deze staan opgenomen in onderstaande tabel.

Verordening

Regelt

Verordening (EG) Nr. 312/2001

Verordening (EU) nr. 2016/580 en Verordening (EU) nr. 2016/605

Invoer van olijfolie uit Tunesië

Tijdelijke verhoging (2016 en 2017) tariefvrije import Tunesische olijfolie

Verordening (EG) Nr. 2008/97

Invoer olijfolie uit Turkije

Verordening (EG) Nr. 2279/2004

Invoer olijfolie uit de Palestijnse Gebieden

Last modified: October 16, 2017 10:24