Samenstellingsverordening (EEG) 2568/91

Verordening (EEG) Nr. 2568/91 inzake de kenmerken van olijfoliën en oliën uit afvallen van olijven en de desbetreffende analysemethoden legt de fysisch-chemische kenmerken van elke soort en de organoleptische kenmerken van bij de eerste persing verkregen oliën vast, zodat zuiverheid en kwaliteit van de betrokken producten kunnen worden gewaarborgd. De kenmerken van olijfoliën van eerste persing staan vermeld in bijlage I, punten 1 en 2, die van olijfolie voor verlichting onder punt 3. Punt 4 van bijlage I is gereserveerd voor geraffineerde olijfolie, punt 5 voor olijfolie bestaande uit geraffineerde olijfoliën en olijfoliën van eerste persing, punt 6 voor ruwe olie uit afvallen van olijven, punt 7 voor geraffineerde olie uit afvallen van olijven en punt 8 voor olie uit afvallen van olijven. Ook worden communautaire methoden voor chemische analyse en organoleptische beoordeling vastgesteld. Het laatste gebeurt middels een erkend proeverspanel (art. 2, lid 2). Monsters worden genomen volgens de normen EN ISO 661 en EN ISO 5555. Art. 3 regelt de bevoegdheid van de lidstaten om administratieve boetes op te leggen als de organoleptische kenmerken van een olie verschillen van die welke de olie op grond van het etiket zou moeten hebben.

De analysemethoden voor de …

Is te vinden in bijlage…

bepaling van het gehalte aan vrije vetzuren, uitgedrukt in een percentage oliezuur

II

bepaling van het peroxidegetal

III

bepaling van het gehalte aan was

IV

bepaling van de sterolsamenstelling

V

bepaling van het erythrodiol- en uvaolgehalte

VI

bepaling van het gehalte aan verzadigde vetzuren op de 2-positie van de triglyceriden

VII

spectrofotometrische analyse

IX

bepaling van de vetzuursamenstelling

X.A en X.B

bepaling van het gehalte aan gehalogeneerde oplosmiddelen (max. 0,1 mg/kg voor elk gedetecteerd middel, max. 0,2 mg/kg voor het totaal aan gedetecteerde middelen)

XI

beoordeling van de organoleptische kenmerken van bij de eerste persing verkregen olijfolie

XII

bepaling van het oliegehalte van afvallen van olijven en van andere bij de winning van olijfolie verkregen afvallen (GN-codes 2306 90 11 en 2306 90 19)

XV

bepaling van het gehalte aan stigmastadiënen

XVII

bepaling van de samenstelling van detriglyceriden met ECN42

XVIII

bepaling van het gehalte aan alifatische alcoholen

XIX

 

 

Last modified: October 16, 2017 10:01