Marktordeningsverordeningen (EG) 865/2004 en (EU) 1308/2013

Via Verordening (EG) Nr. 865/2004 wordt de gemeenschappelijke marktordening voor olijfolie geregeld. Deze verordening is bedoeld om verstoring van de interne markt te voorkomen en consumenten een betaalbare prijs te verschaffen, omdat de inkomenssteun van de landbouwers die olijfgaarden in stand houden is geregeld via Verordening (EG) Nr. 1782/2003. De onder deze verordening vallende olijfolieproducten vindt u hier. Verordening (EG) Nr. 865/2004 kent een strakke regulering van de import en diverse bepalingen m.b.t. kwaliteit. In de bijlage van Verordening (EG) Nr. 865/2004 staan de benamingen en definities opgesomd van de olijfoliën en oliën van afvallen van olijven die krachtens art. 4 verplicht dienen te worden gebruikt voor de verhandeling binnen of tussen lidstaten alsmede in het handelsverkeer met derde landen.

Een nieuwe verordening gericht op de gemeenschappelijke ordening van enkele agrarische markten, waaronder die van olijfolie, is Verordening (EU) nr. 1308/2013. Hierin worden onder meer referentiedrempels, steun voor particuliere opslag, geld voor steunprogramma's en marketingstandaarden geregeld.

In deel VIII van bijlage VII worden benamingen en definities van olijfoliën en oliën uit perskoeken van olijven zoals deze verplicht moeten worden gebruikt bij de afzet in de EU en, voor zover verenigbaar met de bindende internationale regels, in het handelsverkeer met derde landen.

 

 

Last modified: February 19, 2018 11:19