Enzymen

In Verordening Nr. 1332/2008 zijn de voorschriften voor voedingsenzymen opgenomen. In deze Verordening wordt het volgende vastgesteld: 

  • Een lijst van goedgekeurde en toegestane voedingsenzymen. De lijst kan theoretisch beschikbaar zijn vanaf 2015. Tot vaststelling van deze lijst blijven de geldende nationale bepalingen van kracht.
  • De gebruiksvoorwaarden voor voedingsenzymen.
  • Voorschriften voor de etikettering.

Tot en met de inwerkingtreding van Verordening Nr. 1332/2008 waren er binnen de EU geen wettelijke regelingen voor voedingsenzymen die niet als levensmiddelenadditieven werden gebruikt, tenzij ze als technische hulpstoffen onder de wetgeving van de individuele lidstaten vielen.

Etikettering
Voor voedingsenzymen gelden de algemene etiketteringsvoorschriften overeenkomstig Verordening Nr. 1169/2011. Volgens Verordening Nr. 1332/2008 moeten levensmiddelenenzymen die als technologische hulpstof worden toegepast voortaan als 'ingrediënt' worden beschouwd en moeten dus vermeld worden in de lijst van ingrediënten. De bijbehorende categorie van het enzym gevolgd door de specifieke naam van het voedingsenzym moeten worden vermeld. Voor enzymen die nu op de additievenlijst staan geldt deze regel al langer. Pas als de lijst met goedgekeurde en toegestane voedingsenzymen is gepubliceerd is duidelijk met welke namen en functies enzymen vermeld moeten gaan worden.

In artikel 11 van Verordening Nr. 1332/2008 zijn de etiketteringsvoorschriften vastgesteld voor niet voor verkoop aan de eindgebruiker bestemde voedingsenzymen en voedingsenzympreparaten.

 

Last modified: May 31, 2017 15:35