Goedkeuringsprocedure

In de Verordening (EG) nr. 1331/2008 wordt de gemeenschappelijke goedkeuringsprocedure geregeld om een levensmiddelenadditief, voedingsenzym of levensmiddelenaroma in de EU op de markt te mogen brengen. Dit gaat via een zogenaamde comitologieprocedure, waarbij de EC het voortouw neemt en de uitvoeringsbesluiten voorbereidt. Raad en EP discussiëren in dit geval niet mee over technische zaken in de goedkeuringsprocedure. Wel hebben Raad en Parlement het recht om het uiteindelijke voorstel al dan niet te aanvaarden. 

In Verordening (EU) nr. 234/2011 is geregeld hoe de inhoud, opstelling en indiening van aanvragen tot goedkeuring van een nieuw levensmiddeladditief, voedingsenzym of levensmiddelenaroma of wijziging van een reeds goedgekeurd levensmiddeladditief, voedingsenzym of levensmiddelenaroma eruit moet zien.

Last modified: May 31, 2017 15:31