Aroma’s

Verordening (EG) Nr. 1334/2008 stelt de volgende voorschriften vast voor aroma's en voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen voor gebruik in levensmiddelen:

 • Een lijst van voor gebruik in levensmiddelen goedgekeurde aroma’s en uitgangsmaterialen (zie bijlage I van de Verordening).
 • De gebruiksvoorwaarden.
 •  Voorschriften voor etikettering van aroma’s.

Verordening (EG) Nr. 1334/2008 is van toepassing op:

 • In of op levensmiddelen gebruikte of te gebruiken aroma's. 
 • Voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen.
 • Levensmiddelen die aroma's en/of voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen bevatten.
 • Uitgangsmaterialen van aroma's en/of uitgangsmaterialen van voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen.

Buiten de reikwijdte van de Verordening vallen:

 • Stoffen die uitsluitend zoete, zure of zoute smaak hebben.
 • Onbewerkte levensmiddelen.
 • Niet-samengestelde levensmiddelen en mengsels zoals, maar niet uitsluitend van, verse, gedroogde of diepgevroren specerijen en/of kruiden, theemengsels en mengsels voor aftreksels als dusdanig voor zover ze niet als voedselingrediënten worden gebruikt.

Etikettering
Voor het etiketteren van aromastoffen bij verkoop aan consumenten moet worden voldaan aan de etiketteringvoorschriften zoals vastgelegd in Verordening 1169/2011.

Het gebruik van de term 'natuurlijk' in combinatie met aroma in de lijst van ingrediënten is aan strikte voorwaarden verbonden in de nieuwe aromawetgeving. Het opnemen van een verwijzing naar het natuurlijke karakter of de natuurlijke oorsprong van een aroma is vrijwillig. De volgende aanduidingsvoorwaarden mogen alleen worden gebruikt indien wordt voldaan aan de daarbij gestelde voorwaarden:

 • De term 'natuurlijk' mag alleen worden gebruikt als het aromatiserende bestanddeel uitsluitend aromatiserende preparaten en/of natuurlijke aromastoffen bevat.
 • De term 'natuurlijk' mag alleen worden gebruikt in combinatie met een verwijzing naar een levensmiddel, levensmiddelcategorie of een plantaardige of dierlijke grondstof als ten minste 95% (op gewichtsbasis) van het aromatiserende bestanddeel ook daadwerkelijk daarvan is verkregen. Het resterende deel van ten hoogste 5 % mag alleen worden gebruikt voor standaardisering of om het aroma bijvoorbeeld een frissere, pikantere, rijpere of groenere perceptie te geven.
 • De aanduiding 'natuurlijke aromastoffen' mag alleen worden gebuikt voor aroma's waarin de aromatiserende component uitsluitend natuurlijke aromastoffen bevat.
 • De term 'natuurlijk (naam bestanddeel) aroma met andere natuurlijke aroma's' kan worden gebruikt indien het aromatiserende bestanddeel slechts gedeeltelijk is afgeleid van het product waaraan wordt gerefereerd en gemakkelijk kan worden herkend.
 • De term 'natuurlijk aroma' mag alleen worden gebruikt indien de aromatiserende component afkomstig is van verschillende uitgangsmaterialen en wanneer een vermelding van de uitgangsmaterialen de geur of smaak ervan niet adequaat zou weergeven.

Verordening (EU) 1169/2011 is sindsdien aangevuld via onder meer verordening (EU) 78/2014, die voorschriften geeft voor de extra etikettering van voedingsmiddelen met toegevoegde fytosterolen, -esters en -stanolen.

In MVO-verordening 2002: Eetbare oliën en vetten is tevens vastgelegd dat indien een in Nederland geproduceerde spijsolie- of spijsvetsoort is gearomatiseerd, de naamsaanduiding de aanduiding gearomatiseerd of de naam van het specifieke aroma dient te bevatten.

 

Last modified: May 31, 2017 15:48