Onze gezamenlijke toekomst

Regeren is vooruitzien. Dat geldt niet alleen voor ondernemers, maar zeker ook voor de overheid. Elk jaar, voorafgaand aan Prinsjesdag, werken bewindslieden en ambtenaren bij de ministeries in Den Haag aan nieuwe plannen en een nieuwe begroting voor het komende jaar. Vanuit een visie op de toekomst worden prioriteiten gesteld, keuzes gemaakt en wordt wetgeving voorbereid.

Overheidsmaatregelen kunnen grote gevolgen hebben voor bedrijven.
Dat maakt goede relaties met bewindslieden, ambtenaren, politici en maatschappelijke organisaties belangrijk. Als ketenorganisatie denken we na over de invloed die we kunnen uitoefenen, zoeken we de samenwerking en zetten we ons in voor overkoepelende belangen en innovatieve oplossingen. De Nederlandse oliën- en vettenindustrie is van grote betekenis voor onze economie. We timmeren nationaal en internationaal aan de weg. In de toekomst die wij voor ogen hebben, zijn handel en investeringen verbonden met duurzaamheid en een eerlijk internationaal speelveld. Een helder en consistent overheidsbeleid, dat rekening houdt met het economisch en maatschappelijk belang van onze industrie, helpt ons daarbij.

In de 10 aandachtspunten die we onlangs aan de overheid hebben voorgelegd, benadrukken we niet alleen ons ondernemerschap en onze handelspositie, maar geven we ook prioriteit aan voedselveiligheid,
gezondheid, duurzame ontwikkeling en de circulaire economie. We maken duidelijk waar we goed doordacht overheidsbeleid nodig hebben om onze ambities te realiseren. Want overheden, burgers én bedrijven geven de toekomst gezamenlijk vorm.

Loek Favre
Vice President Global Specialty Ingredients Bunge Loders Croklaan, en voorzitter MVO