19 januari 2018

Betekenis oliën en vetten voor Nederlandse economie toegenomen Importwaarde € 9,4 miljard en exportwaarde meer dan € 8 miljard

De Nederlandse in- en uitvoer van oliën, vetten en oliehoudende zaden is in 2017 sterk gegroeid. Met ruim 8 miljard euro staat de export van oliën en vetten (5 miljard euro) en oliehoudende zaden (3,1 miljard euro) in de top van de belangrijkste productgroepen bij de Nederlandse export van landbouwgoederen. Ook bij de import van landbouwgoederen is de betekenis van de sector toegenomen. Met 5,5 miljard euro aan oliën en vetten en 3,9 miljard euro aan oliehoudende zaden bereikten zowel import als export in 2017 een recordhoogte.

Dat blijkt uit ‘De Nederlandse Landbouwexport’, een gezamenlijke jaarlijkse publicatie van het CBS en Wageningen Economic Research dat wordt gemaakt in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De exportstijging was mede het gevolg van de toenemende vraag naar vlees vanuit het buitenland waardoor de prijzen, ondanks het grotere aanbod, hoog bleven. Daarnaast steeg vooral de export van palmolie, kokosolie en mengsels en bereidingen van oliën en vetten voor non-food toepassingen.

Overige sectoren
De belangrijkste productgroepen bij de Nederlandse import van landbouwgoederen waren met name aardappelen, groenten en fruit (8,4 miljard euro), bereide producten voor menselijke consumptie (6,7 miljard euro) en graanproducten (5,6 miljard euro). Voor de export waren vooral aardappelen, groente en fruit (12,1 miljard euro), bereide producten voor menselijke consumptie, en dieren en vlees (beide 10,7 miljard euro) belangrijk.

Oliën en vetten
De stijging van het totale Nederlandse importcijfer kwam vooral voort uit de stijging bij oliën en vetten. Indonesië was in 2017 het belangrijkste land van met een importaandeel van ruim 17 procent in de landbouwimport van oliën en vetten. Vanuit dit land was de importwaarde een stuk hoger dan in 2016. Palmolie werd vooral uit Indonesië geïmporteerd, koolzaadolie kwam vooral uit Duitsland. Uit België passeerde een heel breed scala aan oliën en vetten de grens met Nederland. Bij Colombia, importland  nummer vier voor Nederland bij oliën en vetten, was de palmolie-import belangrijk. De Verenigde Staten stond in de top vijf importlanden,  omdat mengels en beredingen van oliën en vetten voor toepassingen in zowel food als non-food veel uit dit land werden geïmporteerd. Voor de gehele landen top vijf nam de importwaarde  toe, Indonesië was daarbij de belangrijkste groeier.

Betekenis Nederland

In totaal wordt de export van landbouwgoederen voor 2017 geraamd op 91,7 miljard euro. Dat is ruim 7 procent meer dan in 2016 (85,5 miljard euro). De landbouwimport groeit naar schatting met 9 procent van 57,5 miljard euro tot 62,6 miljard. Het landbouwhandelsoverschot komt daarmee uit op 29,1 miljard euro in 2017.

Als de op één na grootste landbouwexporteur ter wereld is Nederland al vele jaren een belangrijke wereldspeler in de agribusiness. In export moet het de Verenigde Staten voor laten gaan, in netto-export (export minus import) alleen Brazilië en Argentinië.

Laatst gewijzigd: 19 januari 2018