NVWA publiceert jaarbeeld en meerjarenagenda

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft het jaarbeeld 2020 en de meerjarenagenda gepubliceerd. In beide documenten staan 7 publieke belangen centraal, terreinen waarop de NVWA toezicht houdt; waaronder voedselveiligheid.

In het jaarbeeld blikken NVWA-medewerkers terug op opvallende zaken uit 2020, zoals het laten terugroepen van grote partijen sesamzaad, de Brexit, vraagstukken op het gebied van dierenwelzijn en het tomatenvirus ToBRFV. Uiteraard werd het werk van de NVWA ook in sterke mate beïnvloed door de coronapandemie.

In de meerjarenagenda wordt juist vooruit gekeken: er staat beschreven welke relevante trends en ontwikkelingen de NVWA ziet, wat de belangrijkste prioriteiten zijn en welke richting de organisatie wil inslaan. Bij het opstellen van deze agenda heeft de NVWA de mening van burgers, bedrijven en belangenorganisaties gevraagd om de beweging die de organisatie de komende jaren met het toezicht wil inzetten verder aan te scherpen. De meerjarenagenda is richtinggevend en wordt elk jaar opnieuw onder de loep genomen. Wat de NVWA concreet kan gaan uitvoeren – met de middelen die daarvoor beschikbaar zijn – staat er niet in, dat staat in het jaarplan van de organisatie.

Bekijk hier het NVWA Jaarbeeld 2020 en de NVWA Meerjarenagenda

Laatst gewijzigd: 25 juni 2021