7 mei 2021

Nieuwe MVO-factsheet over duurzame soja

In een nieuwe factsheet over duurzame soja geeft MVO de meest recente feiten en cijfers weer over de teelt, de import en het gebruik van sojabonen en sojameel, wereldwijd, in Europa en in Nederland. Ook biedt de factsheet een overzicht van de verschillende internationale en Nederlandse duurzaamheidsinitiatieven. Daarnaast bevat de factsheet de belangrijkste punten uit de MVO-positie over duurzame grondstoffen, waaronder soja. MVO benadrukt dat juiste en volledige data niet alleen van belang zijn bij duurzaamheidsdiscussie zoals bijvoorbeeld n.a.v. het recente WWF-rapport, maar ook van groot belang zijn met het oog op de komende EU-Mercosur discussies.

Een juist zicht op het aandeel duurzame soja in de Europese en Nederlandse markt is eveneens belangrijk om samen met bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties verder te werken aan maatregelen die gericht zijn op het tegengaan van ontbossing of andere schadelijke landconversie.

Laatst gewijzigd: 21 mei 2021