19 maart 2021

MVO presenteert het jaarverslag 2020 en het jaarplan 2021

Jaarverslag 2020
MVO heeft de belangrijkste acties en resultaten uit 2020 in een overzichtelijk digitaal jaaroverzicht gezet. Het jaarverslag somt de stand- en hoofdpunten per werkgebied op, en geeft inzicht in de activiteiten en gewenste resultaten. Het verslag geeft een goed beeld van de omvang en reikwijdte van het werkgebied van MVO en is zeker de moeite waard om te bekijken.

Jaarplan 2021
In het jaarplan 2021 onderscheidt MVO per werkgebied de belangrijkste trends en ontwikkelingen voor dit jaar en geven we aan welke activiteiten we per thema uitvoeren. We laten zien hoe we anticiperen op ontwikkelingen in de markt en de maatschappij en tonen hoe we als organisatie inspelen op veranderingen. Daarnaast geven we aan hoe we werken aan de kwaliteit van onze (nu meer digitale) spreekbuisfunctie, en aan het verder verbeteren van de service aan onze leden.

Laatst gewijzigd: 19 maart 2021