20 januari 2020

Naar een CO2-neutrale MVO-sector MVO Netwerkevent - donderdag 19 maart om 15.00 uur

De klimaatdoelstellingen van het kabinet en het klimaatakkoord zijn direct van invloed op de gehele oliën- en vettenketen. Nederland werkt nationaal aan 49% minder CO2 uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990, en wil, als andere landen meedoen, de Europese doelstelling verhogen naar 55%. Dat is inmiddels ook het uitgangspunt van de Europese Green Deal die streeft naar volledig klimaatneutraal in 2050.

Realistisch gezien is met procesefficiencyverbetering gemiddeld zo'n 30% emissiereductie te halen. De rest moet komen uit nieuwe energiesystemen gebaseerd op hernieuwbare energie. We moeten onze innovaties daarop richten, want de doelstelling voor 2050 is 95% CO2-reductie. Welke impact heeft deze transitie naar energie-efficiënte, innovatieve productieprocessen en verduurzaming van energievoorziening voor toekomstige productontwikkeling en marketing?  

Samen met een aantal experts op het gebied van klimaat, innovatie en energie: Reinier van den Berg, David Pappie, Atzo Nicolaï, Ron van den Akker en Rob Kreiter verkennen we tijdens het komende MVO Netwerkevent de uitdagingen en oplossingen.


Graag nodigen wij u uit voor het MVO Netwerkevent op donderdag 19 maart om 15.00 uur om te horen wat de visie van de overheid is, welke concrete stappen er genomen moeten worden en waar en wanneer het bedrijfsleven aan zet is. Het MVO Netwerkevent wordt gehouden bij Innovatiekracht, Plaatweg 15, 3202 LB, Spijkenisse.

 

Klik hier voor het programma en om u aan te melden. 

 

Laatst gewijzigd: 20 januari 2020