MVO-symposium, 11 september 2018: Het belang van toezicht, handhaving en opsporing De staat van voedsel- en diervoederveiligheid

Hoe krijgen we meer begrip voor de verantwoordelijkheden en werkwijze van onze toezichthouders en vice versa? En hoe kunnen we de samenwerking tussen toezichthouders en bedrijfsleven verbeteren? Die vragen stonden centraal tijdens het mini-symposium dat MVO op 11 september jl. organiseerde in het Muntgebouw in Utrecht. Voor de MVO-keten heeft voedsel- en diervoederveiligheid prioriteit. Een goede relatie, afstemming en samenwerking met de verschillende toezichthouders is daarbij van groot belang.

De Nederlandse oliën- en vettenindustrie heeft te maken met verschillende toezichthouders: de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) is verantwoordelijk voor het toezicht op de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, en voor het toezicht op de naleving van de Europese wetgeving daaromtrent. De ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) ziet met name toe op de naleving van wetten op het gebied van veiligheid in transport, infrastructuur, milieu en wonen, en speelt een belangrijke rol bij de overgang naar een circulaire economie. De NVWA/IOD (Divisie Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de NVWA) voert strafrechtelijke opsporingsonderzoeken uit, en is dus vooral bezig met fraudezaken.

Tijdens presentaties lichtten de toezichthouders hun posities, verantwoordelijkheden en werkwijzen toe. De aanwezige vertegenwoordigers van bedrijven maakten gebruik van de gelegenheid om vragen te stellen over, en begrip te vragen voor zaken als transito goederen, communicatiebeleid, reactiesnelheid en het toepassen van meetonzekerheid. Om voedselveiligheid te verbeteren en fraude te verminderen is goede samenwerking tussen bedrijven en toezichthouders van belang. Meer begrip voor elkaars positie was er zeker. Uit de themamiddag zijn verschillende acties voortgekomen. Zo hebben NVWA en ILT afgesproken meer met elkaar te zullen afstemmen en zullen de toezichthouders in vervolgoverleg terugkomen op gestelde vragen. Hiermee is een goede eerste stap gezet voor verbeterde samenwerking. Dat alles maakte dat de themamiddag succesvol was.