MVO Netwerkevent Het belang van vrije en eerlijke internationale handel

Op donderdag 9 maart 2017 is het MVO Netwerkevent in het Oude Stadhuys te Gouda, Markt 1.

Onbelemmerde toegang tot de internationale grondstoffenmarkt en verdere liberalisering van de mondiale handel zijn van cruciaal belang voor de Nederlandse oliën- en vettenindustrie die in Europa een leidende positie heeft.

MVO ziet grote verschuivingen op geopolitiek terrein en een toename van de maatschappelijke weerstand tegen vrijhandelsakkoorden. Brexit, heroplevend protectionisme aangejaagd door Trump, exportheffingen (toegang tot grondstoffen) en maatschappelijke discussies rond vrijhandelsakkoorden zoals CETA en TTIP dragen bij aan deze verschuivingen.

Wat is er komende jaren nodig voor vrije en eerlijke handel? Is het tijd voor een reset van de handelspolitiek, een nieuwe generatie overeenkomsten en 'Breed Handelsberaad'? 

Daarover spreken en discussiëren we met de volgende sprekers:

Marten van den Berg, Directeur-Generaal
Buitenlandse Economische Betrekkingen, Ministerie van Buitenlandse Zaken

Jurjen van den Bergh, coördinator
TTIP-Alarmcoalitie, politiek commentator en presentator 

Mathijs Bouman, econoom en journalist

Het Netwerkevent is de ideale gelegenheid om te spreken met mensen uit de oliën- en vettensector en in contact te komen met relaties bij de overheid, maatschappelijke organisaties en ketenpartners.
 
Programma
15:00 uur Ontvangst
16.00 uur Welkom door Loek Favre, voorzitter MVO
16.10 uur Marten van den Berg - Het belang van 'nieuwe generatie' handelsverdragen.
16.30 uur Jurjen van den Bergh - Verwarrende tijden, maar een uitgelezen kans voor eerlijke en duurzame handel.
16.45 uur Mathijs Bouman - Gaan we de kip met de gouden eieren slachten?
17.00 uur Discussie
17.30 uur Walking dinner 

Aanmelden

Meer informatie: Jolanda van Roon, roon@mvo.nl, 079 363 43 61