MVO verwelkomt het handelsakkoord met Mercosur

De internationale handel in oliezaden en plantaardige oliën en vetten is cruciaal voor de Europese voedselzekerheid. Om die reden verwelkomen we het handelsakkoord met Mercosur. Een akkoord dat bovendien past in de Nederlandse ambities voor een kringlooplandbouw.

Het eind juni gesloten handelsakkoord tussen de Europese Unie en Mercosur voldoet volgens de Europese Commissie aan de eisen van de 21ste eeuw. Dat betekent dat niet alleen de economische belangen worden gediend, maar dat duurzame ontwikkeling nadrukkelijk aandacht krijgt. En hoewel de effecten voor onze industrie nog niet in detail bekend zijn, heeft de Europese Commissie duidelijk aangegeven dat dit akkoord zal zorgen voor een gelijk speelveld door betere toegang voor Europa en Nederland tot grondstoffen en door het beperken of afschaffen van uitvoerrechten en import- en exportbeperkingen. MVO ziet dit als een positief resultaat. Daarbij zullen de hoogste normen voor voedselveiligheid en consumentenbescherming gehandhaafd blijven en het voorzorgsbeginsel voor voedselveiligheid en milieuregels blijven gelden.

Als pleitbezorger van de Nederlandse oliën- en vettenindustrie beseffen we dat onze sterke internationale positie een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. In de afgelopen jaren hebben we ons nationaal, in Europees verband, maar ook wereldwijd laten gelden. Ook in de komende periode zullen we, geïnspireerd door minister Schouten in haar recent gepresenteerde Realisatieplan ‘Op weg met nieuw perspectief’, bij de internationale verduurzaming van productiemethoden onze prominente rol op het wereldtoneel voortzetten. Agrarische grondstoffen zoals soja en palmolie zullen tot 2030 voor Europa van groot belang blijven. Toewerken naar kringlooplandbouw in Nederland betekent ook werken aan verdere verduurzaming van onze import. Dat doen we namens onze leden en samen met ketenpartijen die daarmee een bijdrage leveren aan Nederlandse en Europese ambities binnen mondiale handelsketens.

Frans Claassen
Directeur MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten

Dit artikel is verschenen uit het MVO Magazine van juli 2019.