In het Warenwetbesluit Smeerbare Vetproducten zijn een paar typisch Nederlandse zaken geregeld, waaronder:

  • Definitie bak- en braadproducten: Waren die voornamelijk bestaan uit een mengsel van niet of slechts ten dele van melk afkomstige oliën en vetten, en aangeduid als geschikt of bestemd voor bakken en braden, met een vetgehalte van ten minste 90%, met uitzondering van oliën en vetten als zodanig.
  • Mogelijkheid om aan smeerbare vetproducten, melanges en bak- en braadproducten vitamine A en D toe te voegen. Lees meer hierover onder vitaminering.

In Verordening (EG) nr. 1308/2013 zijn de verkoopbenamingen van smeerbare vetten vastgesteld in aanhangsel II. De hoofdbenamingen voor de onderscheiden categorieën zijn 'boter', 'margarine' en 'melange'. Margarine valt in deze Verordening onder de vetgroep ‘vetten’ die gedefinieerd is als ‘producten in de vorm van een vaste of kneedbare emulsie, voornamelijk van het type water in olie, die van vaste en/of vloeibare plantaardige en/of dierlijke vetten zijn afgeleid, voor menselijke consumptie geschikt zijn en een melkvetgehalte hebben van ten hoogste 3 % van het vetgehalte’. Margarine bevat ten minste 80% en ten hoogste 90% vet. Melange valt in deze Verordening onder de vetgroep 'uit plantaardige en/ of dierlijke producten samengestelde vetten' die gedefinieerd is als 'de producten in de vorm van een vaste of kneedbare emulsie, voornamelijk van het type water in olie, die van vaste en/of vloeibare plantaardige en/of dierlijke vetten is afgeleid, voor menselijke consumptie geschikt zijn en een melkvetgehalte hebben van ten minste 10% en ten hoogste 80% van het totale vetgehalte. 

Bij het afwijkende vetgehalte van 60 à 62 procent mag de term '¾' worden gebruikt en van 39 à 41 procent 'halfvolle margarine'. Halfvolle margarine mag overigens ook als 'halvarine' of 'minarine' worden aangeduid. Bij andere percentages dient de term 'Product met X% vet' te worden gebruikt resp. 'Melangeproduct X%'. De verkoopbenaming mag worden aangevuld met relevante planten- of dierentermen (zoals 'zonnebloemmargarine') of termen die verwijzen naar gebruiksbestemming (bv. 'campingmargarine') of productiemethode (bv. 'biologische margarine'). 

De aanduiding 'plantaardig' mag worden gebruikt indien bij de bereiding is gebruik gemaakt van plantaardige oliën en vetten en er geen gelatine is gebruikt (droge melkbestanddelen zijn wèl toegestaan). Deze producten bevatten geen stoffen afkomstig van (voor deze producten) gedode dieren. De aanduiding 'zuiver plantaardig' mag worden gebruikt als bij de bereiding geen gebruik is gemaakt van stoffen afkomstig van dieren. Bij zuiver plantaardig zijn in het geheel geen ingrediënten van dierlijke oorsprong toegepast.

In bijlage VII, deel VII van Verordening (EG) nr. 1308/2013 wordt uiteengezet wanneer de termen 'light' en 'met verminderd vetgehalte' mogen worden gebruikt dan wel toegevoegd. Voor claims verwijs ik u naar de volgende pagina: claims.

Klik hier voor meer informatie over olijfolie.

Last modified: October 18, 2017 10:43