Inventiviteit en daadkracht

Nederland heeft grote ambities om klimaatverandering tegen te gaan. Het concept-klimaatakkoord van de regering wordt momenteel doorgerekend. Welke maatregelen het kabinet uiteindelijk zal nemen is nog niet duidelijk. Zeker is wel, dat er nog erg veel moet gebeuren om aan de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te kunnen voldoen.

De Nederlandse biodieselproducenten kunnen een belangrijke rol vervullen om de klimaatdoelstellingen dichterbij te brengen. Biodiesel in Nederland wordt gemaakt uit afval- en reststromen van oliën en vetten: gebruikt (frituur)vet en dierlijk vet. Van alle hernieuwbare energie die in Nederland wordt gebruikt, is biodiesel de grootste leverancier van hernieuwbare waarde. De markt voor biodiesel is een gereguleerde markt. Dat betekent dat deze mogelijk wordt gemaakt door wetgeving. Op dit moment ligt de focus van het overheidsbeleid op de verduurzaming van het transport op de weg. Maar willen we de klimaatdoelstellingen halen, dan zullen ook de scheepvaart en de luchtvaart moeten bijdragen. In deze sectoren is een wereld te winnen.

Dat vraagt van bedrijven om initiatieven te nemen, inventief te zijn, te investeren, en producten te maken waarmee we een betere wereld achterlaten voor toekomstige generaties. Het vraagt van de overheid daadkracht en duidelijkheid. Zonder regulering blijven de scheep- en de luchtvaart fossiele brandstoffen gebruiken. Met ambitieuze bindende regels kunnen we ook in deze sectoren het energiegebruik verduurzamen en brengen we de klimaatdoelen dichterbij.

Louis Sciarli
Managing Director Argent Energy Netherlands

Dit artikel staat in het eerste nummer van MVO magazine in 2019. De hele editie leest u hier.