Internationale Overeenkomst voor Olijfolie en Tafelolijven

De in 1986 opgestelde, in 1993 gewijzigde en nadien diverse malen verlengde Internationale Overeenkomst voor Olijfolie en Tafelolijven van de Internationale Olijfolie Raad (IOR) richt zich op internationale samenwerking en handel, goede arbeidsverhoudingen, prijsstabilisatie, markttransparantie, afzetbevordering, onderzoek, kwaliteitsverbetering, beperking milieueffecten en standaardisatie.

De Internationale Olijfolie Raad (IOR) in Madrid, waarvan de EU voor 75 procent de kosten draagt, is speciaal opgericht om op de naleving van de overeenkomst toe te zien. In de overeenkomst worden daarom ook structuur, bevoegdheden en werkzaamheden van de IOR geregeld.

Op 29 april 2005 heeft de Conferentie van de Verenigde Naties voor de onderhandelingen over een overeenkomst ter opvolging van de bestaande Internationale Overeenkomst van 1986 voor olijfolie en tafelolijven de nieuwe Internationale Overeenkomst van 2005 voor Olijfolie en Tafelolijven (IOO) vastgesteld.  

Ruim tien jaar later, op 9 oktober 2015, zijn partijen in Genève een nieuwe IOO overeengekomen. De Raad voor de Europese Unie heeft zijn voorzitter op 10 oktober 2016 gemachtigd de personen aan te wijzen die deze overeenkomst namens de EU mogen ondertekenen.

 

Klik hier voor de tekst van de Internationale Overeenkomst van 2015 voor Olijfolie en Tafelolijven.

Last modified: October 16, 2017 10:31