19 december 2019

In 2018 meer duurzame palmolie verwerkt in Nederland 89% van de in Nederland verwerkte palmolie voor voeding is duurzaam.

De Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil (DASPO) rapporteert jaarlijks over het gebruik van duurzame palmolie in de voedingsmiddelen- en de diervoederindustrie. Duurzame palmolie is belangrijk omdat het bijdraagt aan de oplossing van vraagstukken zoals de wereldvoedselvoorziening, bescherming van de biodiversiteit en de sociaal-economische ontwikkeling van kleine boeren.

In 2018 was 89% van de in Nederland verwerkte palmolie voor voeding voor de binnenlandse markt en exportmarkten duurzaam. Het aandeel fysiek gescheiden duurzame palmolie steeg met 4% ten opzichte van 2017. In de diervoederindustrie werd 12% meer duurzame palmolie verwerkt dan in het jaar ervoor.

Link naar het persbericht.

Link naar het rapport Nederlands.

Link naar het rapport Engels.

Laatst gewijzigd: 23 januari 2020