Handelspolitiek

We pleiten voor een eerlijk internationaal speelveld met onbelemmerde toegang tot zowel grondstoffen als relevante exportmarkten. We zetten ons in voor het slechten van handelsbarrières. We bespreken en coödineren onze activiteiten binnen de werkgroep Handelspolitiek.

MVO verschaft alleen Engelstalige informatie over dit thema. Als je meer wilt weten dan op deze pagina staat vermeld, ga dan naar onze Engelse website.

N.B. De informatie die specifiek toegankelijk is voor MVO leden, is te vinden op de Engelse websiteOm deze informatie te verkrijgen, dient u ingelogd te zijn.  

In 2021 richt MVO zich onder meer op de volgende onderwerpen:

Handelspolitiek

  • We behartigen de belangen van de keten bij overheden en politiek in relatie tot handelsliberalisering, handelsconflicten en handelsbescherming (in geval van dumping en onrechtmatige subsidiering) en informeren onze leden hierover.

  • We informeren onze leden en delen onze posities met de overheid over vrijhandelsbespre-kingen tussen de EU en derde landen: Mercosur, VS, Afrika, Indonesië en ASEAN-landen.

  • We informeren onze leden over, en ondersteunen ze bij de gevolgen van Brexit en geven input voor de toekomstige handelsrelatie tussen de EU-27 en het VK.

  • We bepalen onze positie en informeren onze leden over de zogeheten ‘Carbon Border Adjustment Mechanism’.

Lees meer

 

Nieuws

MVO verschaft uitsluitend (Engelstalige) informatie over dit thema aan haar leden. Om deze informatie te verkrijgen, dient u ingelogd te zijn.