Handelspolitiek

We pleiten voor een eerlijk internationaal speelveld met onbelemmerde toegang tot zowel grondstoffen als relevante exportmarkten. We zetten ons in voor het slechten van handelsbarrières. We bespreken en coödineren onze activiteiten binnen de werkgroep Handelspolitiek.

In de periode 2018-2020 richt MVO zich onder meer op de volgende onderwerpen:

 

  • Bilaterale vrijhandelsbesprekingen tussen de EU en belangrijke handelspartners, in het bijzonder Mercosur (Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay), Indonesië en Maleisië.
  • De antidumping (AD) rechten en compenserende rechten die de EU toepast bij invoer van biodiesel van oorsprong uit Argentinië en Indonesië.
  • De Brexit-onderhandelingen waarin de EU-27 en het VK afspraken zullen moeten maken over hun toekomstige (handels)relatie.
  • Internationale ontwikkelingen t.a.v. gedifferentieerde exportheffingen op oliën/vetten, oliezaden en biodiesel.
  • Nieuwe generatie EU-vrijhandelsakkoorden, m.n. op het aspect duurzaamheidshoofdstukken.
  • APS: wijzigingen EU-invoerrechten op producten van oorsprong uit ontwikkelingslanden.
  • WTO: wereldhandelsronde (Doha Round).

 

Nieuws

MVO verschaft uitsluitend (Engelstalige) informatie over dit thema aan haar leden. Om deze informatie te verkrijgen, dient u ingelogd te zijn.