Handelspolitiek

MVO streeft naar onbelemmerde toegang tot grondstoffen, in het bijzonder via de afschaffing van EU-invoerrechten en exportbelastingen in het land van oorsprong. Verder richt MVO zich op het slechten van handelsbarrières voor toegang tot relevante exportmarkten.

In de periode 2018-2020 richt MVO zich onder meer op de volgende onderwerpen:

 

  • bilaterale vrijhandelsbesprekingen tussen de EU en belangrijke handelspartners, in het bijzonder Mercosur (Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay), Indonesië en Maleisië;
  • de antidumping (AD) rechten en compenserende rechten die de EU toepast bij invoer van biodiesel van oorsprong uit Argentinië en Indonesië;
  • de Brexit-onderhandelingen waarin de EU-27 en het VK afspraken zullen moeten maken over hun toekomstige (handels)relatie;
  • internationale ontwikkelingen t.a.v. gedifferentieerde exportheffingen op oliën/vetten, oliezaden en biodiesel;
  • nieuwe generatie EU-vrijhandelsakkoorden, m.n. op het aspect duurzaamheidshoofdstukken;
  • APS: wijzigingen EU-invoerrechten op producten van oorsprong uit ontwikkelingslanden;
  • WTO: wereldhandelsronde (Doha Round).

 

Nieuws

MVO verschaft uitsluitend (Engelstalige) informatie over dit thema aan haar leden. Om deze informatie te verkrijgen, dient u ingelogd te zijn.