Cursus 'Plantaardige en dierlijke oliën en vetten' (inclusief Oleochemie)

MVO levert een bijdrage aan deze cursus die onder auspiciën van het Scheepvaart- en Transportcollege (STC) plaatsvindt in de Rotterdamse haven.

Het programma

De cursus beslaat 10 dagdelen van drie uur, verspreid over 10 weken. Er worden 2 praktijklessen gegeven, waarvan 1 bestaat uit een excursie naar een olieverwerkende fabriek en 1 uit een excursie naar een laboratorium. MVO verzorgt een van de cursusavonden. De cursus wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een certificaat van STC. 

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor medewerkers van controlebedrijven, tankopslagbedrijven en productiebedrijven, zeevaart- en binnenvaartrederijen, expertisebureaus, laboratoria en handelskantoren, met een opleiding op MBO-niveau of in het bezit van een certificaat 'Controle vloeibare lading'.

Last modified: March 20, 2017 11:32