17 december 2019

Anti-palmolie marketing van The Flower Farm is misleidend

Het College van Beroep (CvB) heeft de uitspraak van de Reclame Code Commissie (RCC) over het misleidend karakter van de anti-palmolie marketing van The Flower Farm (TFF) bevestigd. Vorige maand oordeelde de RCC dat de campagne van het nieuwe margarinemerk misleidend, onjuist en ongenuanceerd is. TFF ging tegen een onderdeel van de uitspraak in beroep. Dat beroep hebben ze nu op alle punten verloren. Het CvB stelt hiermee de European Palm Oil Alliance (EPOA) nogmaals en met extra argumenten in het gelijk. TFF handelt zowel in strijd met de Nederlandse Reclame Code als met de Milieu Reclame Code, en moet alle verpakkingen, televisiecommercial, video, socialmediaberichten en website aanpassen.

Beroep
Het CvB bevestigt het oordeel van de RCC dat TFF zich in haar marketingcampagne op onjuiste gronden afzet tegen palmolie, en consumenten ten onrechte afkerig maakt van margarines met palmolie. In Nederland bevatten alle margarines RSPO-gecertificeerde duurzame palmolie en is alle margarine ontbossingsvrij. Het CvB: “EPOA heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de RSPO-standaard op dit punt daadwerkelijk waarborgen biedt. Daarbij is ook van belang dat de RSPO-certificering wordt gesteund door het World Wide Fund for Nature, Solidaridad en andere organisaties (ngo's) die geen zakelijke belangen bij de palmolie-in­dustrie hebben en die specifiek zijn gericht op natuurbehoud en maatschappelijke doelen. Uit de bij het verweer overgelegde verklaring van Solidaridad blijkt dat deze ngo de tegen The Flower Farm ingediende klacht geheel onderschrijft en dat zij de RSPO ziet als een geloofwaardige en effectieve organisatie voor verduurzaming van de palmoliesector.”


Bezwaar RCC
Ook het CvB vindt alle claims die suggereren dat voor palmolie (alle) tropisch regenwoud moet worden verwoest onjuist en daarom misleidend. Misleidend is ook de claim dat palmolie dieren (o.a. orang-oetans) uitroeit. De uitspraak van TFF dat een gezin elk jaar 30m2 regenwoud spaart als hij de margarine van TFF gebruikt, klopt niet en is in strijd met de Milieu Reclame Code. TFF mag deze uitspraak niet meer gebruiken. TFF moet de tekst op de verpakking over het verwoesten van regenwoud door palmolie aanpassen. Dat geldt ook voor de televisiecommercial, de kindertekeningvideo die wordt gebruikt in de campagne, de filmpjes met teksten op Instagram en Facebook en diverse teksten op de website.


Steun ngo’s en wetenschap

EPOA zet zich in voor verduurzaming van de palmoliesector en wijst erop dat alleen duurzaam geproduceerde palmolie de problemen voor mens en milieu kan oplossen. EPOA wordt hierin gesteund een groot aantal maatschappelijke organisaties en wetenschappers. Zo bevestigt Nico Roozen van Solidaridad: “Wij zijn erg blij met beide uitspraken. De anti-palmoliecampagne van The Flower Farm polariseert en biedt geen duurzame oplossing die breed gedragen wordt. Opportunisme wordt leidend en daarmee is duurzaamheid niet gediend”.
Professor dr.ir. Otto Hospes, van Wageningen University & Research: “The Flower Farm kan zijn beloftes in hun campagne totaal niet waarmaken. Als je palmolievrije margarine gebruikt moet je niet de illusie hebben het regenwoud van de ondergang te redden. Het zou veel beter zijn als The Flower Farm duurzaam gecertificeerde palmolie zou gebruiken in hun producten”.


Belang van duurzame palmolie
De palmolie-industrie is complex en kan alleen op wereldschaal worden aangepakt. Samen met andere (internationale) initiatieven werkt EPOA aan 100% duurzame palmolie in Europa. Frans Claassen, voorzitter van EPOA: “Ik ben verheugd over deze uitspraak. De RCC steunt onze aanpak en straft ongenuanceerde en eenzijdige beeldvorming af. The TFF positioneert zich graag als de Tony Chocolonely van de margarine-industrie, maar dat zijn ze juist niet. Tony Chocolonely zet zich in voor de verduurzaming van de cacaosector. TFF doet helemaal niets aan verduurzaming. Als TFF zich daadwerkelijk wil inzetten voor een betere wereld, sluiten ze zich bij ons initiatief voor duurzame palmolie aan.”

Klik hier voor het persbericht.

Klik hier voor de uitspraak van het CvB.

Lees hier de blog van Nico Roozen van Solidaridad.

Laatst gewijzigd: 20 december 2019