Home
Zoeken Menu

89 PROCENT VAN DE PALMOLIE IN NEDERLAND IS DUURZAAM

Van alle palmolie die in 2018 door de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie is verwerkt, is 89% duurzaam geproduceerd. Dat is nog niet genoeg. In Nederland willen we dat alle palmolie die wordt verwerkt in voeding duurzaam is. Maar wat is duurzame palmolie eigenlijk?

Uit palmvruchten

Palmolie is de meest gebruikte plantaardige olie in de wereld. De olie wordt geperst uit palmvruchten van de oliepalm. Palmolie wordt verwerkt in bijvoorbeeld margarines, koekjes en ijs, maar ook in producten als lippenstift en shampoo. De palmplantages waar de oliepalmen groeien vind je rond de evenaar, in landen met een tropisch klimaat. De grootste producenten zijn Indonesië en Maleisië. Meer informatie over de natuurlijke oorsprong en functionaliteit van palmolie vind je hier.

Groeiende vraag

De wereldbevolking groeit de komende decennia fors en de welvaart neemt toe. Oliën- en vetten spelen een grote rol in de wereldvoedselvoorziening. In vergelijking met andere gewassen voor plantaardige olie heeft palmolie de hoogste opbrengst per hectare. Daarom wordt het steeds belangrijker dat palmolie op een verantwoorde wijze wordt geproduceerd.

Problemen

De palmolieproductie wordt regelmatig in verband gebracht met misstanden als ontbossing, milieuvervuiling en sociaaleconomische problemen. De Nederlandse oliën- en vettensector zet zich ervoor in dat de palmolie-industrie zich economisch en sociaal ontwikkelt, zonder dat dit ten koste gaat van natuur en mensen. MVO stimuleert daarom de vraag naar duurzame palmolie. Meer informatie over de Nederlandse ambities voor duurzame palmolie en de resultaten tot dusver vind je hier.

Wat is duurzame palmolie?

Voor duurzame palmolie gelden internationale normen. De belangrijkste standaard die in de voedingsmiddelenindustrie wordt gebruikt is die van de Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO). De Nederlandse oliën- en vettensector heeft actief bijgedragen aan de totstandkoming en vormgeving hiervan. Naast RSPO-certificering bestaan er ook andere standaarden voor de certificering van duurzame palmolie, zoals de International Standard for Sustainability (ISCC) en de standaard van de Rainforest Alliance. Ook Maleisië en Indonesië zetten zich in voor de verduurzaming van de palmolieproductie en hebben eigen duurzaamheidsstandaarden ontwikkeld.

Palmolie die wordt geproduceerd volgens de principes en criteria van de RSPO en wordt verhandeld volgens een van de vier RSPO goedgekeurd modellen (Identity Preserved, Segregated, Mass Balance of Book & Claim), krijgt het RSPO-certificaat. Inmiddels is 21% van de wereldproductie van palmolie (RSPO) gecertificeerd duurzaam. Meer informatie hierover vind je hier. Er zijn verschillende certificeringsorganisaties die een audit voor RSPO certificering kunnen uitvoeren. Als een bedrijf een RSPO certificaat verwerft mag de palmolie dit trademark dragen.

De 7 criteria van de RSPO

In 2018 zijn de Principes en Criteria voor duurzame palmolie herzien. Om het RSPO-certificaat te mogen voeren moeten bedrijven de volgende principes en criteria inachtnemen:

  1. Correct ethisch gedrag en transparantie
  2. Werken volgens geldende wetgeving en het respecteren van bestaande rechten
  3. Optimaliseren van productiviteit, efficiëntie, positieve impact en veerkracht
  4. Respecteren van lokale- en mensenrechten
  5. Ondersteuning van kleine boeren
  6. Respecteren van arbeidersrechten en -omstandigheden
  7. Beschermen, onderhouden en verbeteren van ecosystemen en omgeving

 

Aanscherping criteria

De Nederlandse oliën- en vettenindustrie ondersteunt deze aanscherping van de principes en criteria van de RSPO-standaard. Tijdens de conferentie in 2019 is een nieuwe standaard voor kleinschalige boeren, de ‘RSPO Independent Smallholder Standard’, vastgesteld. De nieuwe standaard zorgt ervoor dat kleine onafhankelijke palmolieboeren worden ondersteund zodat zij beter in staat zijn gecertificeerd duurzame palmolie te produceren. Ook zijn afspraken gemaakt over de toepassing van de onlangs aangenomen gedragscode voor  ‘Shared Responsibility’. Deze gedragscode benadrukt het principe van gedeelde verantwoordelijkheid voor RSPO-leden.

In de afgelopen jaren werd er meer palmolie volgens de RSPO-criteria geproduceerd, dan er uiteindelijk als RSPO-gecertificeerde palmolie verkocht werd. De vraag naar duurzame palmolie is kleiner dan het aanbod.

Deel deze pagina: