MVO heeft in de afgelopen jaren in samenspraak met haar achterban en/of stakeholders een aantal verklaringen, codes en specificaties opgezet. Deze zijn met name bedoeld voor klanten en andere betrokkenen om aan te geven hoe MVO bedrijven handelen met betrekking tot specifieke aangelegenheden. In sommige gevallen geven deze documenten tevens aan hoe de MVO sector bepaalde wetgeving interpreteert.

Daarnaast zijn vanuit overheidswege een aantal 'guidelines' opgesteld ter toelichting van bepaalde wettelijke verplichtingen die van belang zijn voor de MVO sector.

Last modified: February 3, 2017 15:14