Voor het verkrijgen van markttoegang voor een bepaald product voor bedrijven die handelen in dieren en/of dierlijke producten heeft de VEX (Strategiegroep Veterinaire Exportbelemmeringen) een stappenplan opgezet.

Daarnaast heeft de VEX een notitie opgesteld betreffende de werkwijze die gehanteerd wordt voor het beantwoorden van questionnaires (zowel bedrijfs- als landenquestionnaires).

 

 

Last modified: October 12, 2017 08:31