Marktordeningsverordening (EG) Nr. 865/2004

Im- en export olijfolie(producten), benamingen en definities in het handelsverkeer, kwaliteit, producentenorganisaties

Handelsnormenverordening (EG) Nr. 1019/2002

Voorschriften voor de aanduidingen op het etiket van olijfoliën.

Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 29/2012 (PDF)

Specifieke handelsnormen voor de kleinhandel voor olijfolie en olie uit afvallen van olijven.

Samenstellingsverordening (EEG) Nr. 2568/91

Organoleptische kenmerken olijfoliën, analysemethoden

Kwaliteitsverordening (EG) Nr. 528/1999

Kwaliteitsverbeterende acties en hun financiering (voor olijfolieproducerende lidstaten)

Bijzondere invoer- en  controleverordeningen

Controle op olijfolie gelijkende oliën, invoer uit Turkije en Tunesië, marktinterventies door interventiebureaus

Voorverpakkingenrichtlijn 75 106 EEG

Voorverpakkingen (vaste hoeveelheden) die door de EU-lidstaten moeten worden toegelaten in het handelsverkeer

Internationale Overeenkomst voor  Olijfolie en Tafelolijven

Internationale samenwerking tussen olijfolieproducerende en olijfolie-importerende landen, structuur en werkzaamheden van de Internationale Olijfolie Raad

Regeling wijn en olijfolie (PDF)

Nederlandse uitvoeringsregeling ter implementatie van de olijfolieregels zoals vastgelegd in basisverordening (EU) nr. 1308/2013

 

Last modified: October 16, 2017 11:11