MVO Kenniscentrum

Onder de noemer MVO Kenniscentrum organiseert MVO verschillende cursussen, workshops en presentaties over oliën en vetten. Zo is er jaarlijks een 3-daagse Engelstalige cursus over voedselveiligheid. De cursus Food & Feed Safety of Vegetable Oils and Fats trekt jaarlijks deelnemers uit binnen- en buitenland en is uitgegroeid tot de internationale standaard voor training op dit gebied. Ook geven wij gastlessen over de rol van vetten in een gezonde voeding aan studenten Voeding en Diëtetiek. Voor de medewerkers van onze bedrijven is er het digitale MVO Kenniscentrum met informatie over de sector.

 

Cursus 'Food & Feed Safety of Vegetable Oils and Fats'
E
en belangrijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid van voedingsmiddelen en diervoeders ligt bij de individuele bedrijven, maar voedsel- en diervoederveiligheid kan alleen worden gegarandeerd door een ketenaanpak. Door informatie-uitwisseling, opleiding en kennisdeling bevordert MVO de veiligheid van plantaardige en dierlijke vetten in de industrie.

Diverse functies
De cursus is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in de oliën- en vettensector als kwaliteitsmanager of operator, maar is ook relevant voor medewerkers in sales of logistiek. Om veilige producten te kunnen garanderen, is het belangrijk de keten te kennen en te begrijpen. Daarom is de cursus ook voor andere bedrijven en instellingen interessant, bijvoorbeeld voor diervoederbedrijven, producenten van bakkerijingrediënten, margarines en sauzen. Daarnaast richt de MVO-cursus zich op medewerkers bij certificatieinstellingen, brancheverenigingen, en op consultants en medewerkers bij overheidsinstellingen.

Gevarieerd programma
De cursus omvat zowel lezingen van experts over de verschillende aan kwaliteitsbeleid gerelateerde onderwerpen, als case studies over aspecten die speciaal van belang zijn in de oliën- en vettenindustrie. Aandacht zal worden besteed aan voedsel- en diervoederveiligheidsprocedures tijdens alle opeenvolgende stappen in de productie- en logistieke keten vanaf de aankomst van de oliën in de haven van Rotterdam tot de verwerking in de margarinefabriek. MVO neemt de cursisten mee voor excursies naar een tankopslagbedrijf, een raffinaderij en een margarinefabriek. Nieuw is de optie om voorafgaand aan de cursus een intensieve pre-course van een halve dag te volgen over supply chain, raffinage en modificatie.

Cursus 'Plantaardige en dierlijke oliën en vetten' (inclusief Oleochemie)
MVO levert een bijdrage aan deze in samenwerking met STC georganiseerde (avond)opleiding voor medewerkers van controlebedrijven, tankopslagbedrijven en productiebedrijven, zeevaart- en binnenvaartrederijen, expertisebureaus, laboratoria en handelskantoren, met een opleiding op MBO-niveau of in het bezit van een certificaat 'Controle vloeibare lading'. De cursus beslaat 10 dagdelen van drie uur, verspreid over 10 weken. Er worden 2 praktijklessen gegeven, waarvan 1 bestaat uit een excursie naar een olieverwerkende fabriek en 1 uit een excursie naar een labaratorium. MVO verzorgt een van de cursusavonden. De cursus wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een certificaat van STC.

Gastlessen over de rol van vetten in de voeding
Specifiek voor diëtisten in opleiding geeft MVO gastlessen over de rol van vetten in voedingsmiddelen en de invloed van voeding op de gezondheid. Ook gaan de lessen in op de functie van vetoplosbare vitamines en op de kenmerken van de verschillende producten voor op de boterham en voor het bereiden van de warme maaltijd.

Digitaal MVO Kenniscentrum
Om het kennisniveau van (nieuwe) medewerkers bij de MVO-bedrijven te verbeteren is een digitaal lespakket beschikbaar met brede basiskennis over de oliën- en vettenketen.

Het lespakket bevat als voornaamste hoofdstukken:

  • De regels: beleidsonderwerpen zoals kwaliteit en voedselveiligheid, duurzaamheid, gezonde voeding, handelsaangelegenheden en arbo.
  • De sector: typen bedrijven, wat doen ze, om welke bedrijven gaat het.
  • De producten: welke eindproducten levert de oliën- en vettenketen, welke grondstoffen en welke productieprocessen gebruikt ze daarvoor.
  • De chemie: hoe is een vetmolecuul opgebouwd, hoe wijzigt die structuur bij (oleochemische) bewerking, wat is onverzadigd- en wat verzadigd vet.

Voor de deelsectoren dierlijk vet, raffinage en vetrecycling zijn aparte modules ontwikkeld speciaal bedoeld voor medewerkers op MBO-niveau die hun kennis over de eigen deelsector willen dan wel moeten bijschaven.

Ook is een themamodule Veilig Werken opgenomen. In deze module, vooral bestemd voor oproep- en inleenkrachten, kan een werknemer in de oliën- en vettenindustrie in korte tijd kennisnemen van alle aspecten die samenhangen met veilig werken. Het betreft dan zowel de veiligheid van het product als de veiligheid van de werknemer zelf en zijn collega’s.

Het lespakket bevat diverse toetsen met behulp waarvan de medewerker na bestudering van alle informatie zijn of haar kennis kan toetsen. Ook bevat het MVO Kenniscentrum een module ter voorbereiding van de MVO-course Food & Feed Safety.

Het MVO Kenniscentrum vind je hier.